دختر نیستی

در چشمان من.

که دختران امروز, رنگی پوش فریب های دروغین اند.

تو را زن می بینم, من

که دختران دیروز,

که زنان امروز,

واقعی ترند.

/ 1 نظر / 27 بازدید
mensch

دختران امروز را مپرستند آنان که خود رنگی پوش فریب های دروغین اند.