اوور دوز

دوباره بهمن آمد و بعد از یک سال انتظار دلمون خوشه به جشنواره فیلم فجر. بنا به گفته روزنامه خراسان امروز، جشنواره امسال در مشهد از 15 بهمن شروع می شه و 17 (یا 18؟)فیلم (از 25 فیلم ) در مشهد به نمایش درمیاد . باز  هم جای شکرش باقیه که به محرومیت نخوردیم!

این یعنی از 15 بهمن دوباره زندگی جریان پیدا می کنه. از این سالن به اون سالن. از این صف به اون صف . آقا،خانم بلیط اضافی دارین. اووردوز فیلم هم حالی داره ها! فکر کن هر روز عصر دو یا سه تا فیلم جدید. تا جایی که خبر دارم می تونیم چشم انتظار جشنواره گرمی باشیم. چون فیلم های خوبی انتخاب شدن.

از هم اکنون شمارش معکوس واسه 15 بهمن.

 

بشمار 8

/ 0 نظر / 10 بازدید