قاف

همه چیز را رها می کنم

   در جستجوی " قاف "

            و پس از یافتنش ،

                                   تلاش خواهم کرد برای رسیدن به آن.

تو فقط یک قول بده!

اگر " قاف " را یافتم و

          برای رسیدنش عزم کردم

  

لیاقت " سیمرغ " شدن را بر من اعطاء کن .

 

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
سکوت مقدس

نظرتان مبهم بود. متوجه نشدم.

باران

از امین پور : و قاف حرف آخر عشق است ... آنجا که نام کوچک من آغاز می شود . ---------------------------------- با خوندن نوشته تون ، یاد اون افتادم . همین .