خرده جنایت های زناشویی

به دنبال موفقیت جهان شمول نمایشنامه " خرده جنایت های زناشویی " نوشته اریک امانوئل اشمیت فقید عناوین زیر پیشنهاد می شود :
خرده رفاقت های زناشویی ( تصویری از یک ماه اول زندگی )
خرده ندامت های زناشویی ( چه غلطی کردم ازدواح کردم)
خرده رذالت های زناشویی ( دیشب که رفتم سر جیب شلوارت درزش که پاره بود دوخته شده بود)
خرده خیانت های زناشویی ( در حد یک بوس کوچولو)
خرده شکایت های زناشویی ( مامان! توی خونه صدام می زنه ....)
خرده ذکاوت های زناشویی ( بریم توافقی تمومش کنیم )
خرده شماتت های زناشویی ( هو. ....   واسه چی ..... )
خرده حمایت های زناشویی ( بیا یه چایی بخور خستگی ات در شه. امروز حقوق دادن؟؟)
خرده ذکاوت های زناشویی ( شام بریم بیرون آب و هوایی عوض کنیم . همین الان از خونه آبجیش اومده)
خرده ظرافت های زناشویی ( این سه میلیمتر سوراخ جوراب رو که می تونم بدوزم دیگه)
خرده حماقت های زناشوی (                           )
خرده هدایت های زناشویی ( برو از شوهر خواهرم یاد بگیر )
خرده سفاهت های زناشویی (  ما خوشبختیم مگه نه؟ )
خرده لجاجت های زناشویی ( اگه واسه روز تولدم طلا نخری خودم رو حلق آویز می کنم)
خرده نجابت های زناشویی (            )
خرده طبابت های زناشویی ( دکتر چیه ؟ هی می ری پول می دی دکتر. از این جوشونده بخور خوب می شی )
خرده کتابت های زناشویی ( یک برگه کوچک روی یخچال : دو هفته می رم شهرستان خونه دختر عمه جاری خواهر زادم )
خرده شفاعت های زناشویی (  بابا! این دفعه ررو ببحشید. رفتم حق طلاق رو کردم مال خودم. دیگه تکرار نمی کنه)
خرده بضاعت های زناشویی ( ماه پیش آنتالیا بودیم. فردا بریم شاخ آفریقا؟)
خرده دنائت های زناشویی (               )
خرده صداقت های زناشویی (نفهم.... الاغ......ابله..... نادون .... من دوست دارم)
خرده وخامت های زناشویی ( اصلا نمی خوام ببینمت )

/ 3 نظر / 60 بازدید
باران

اینطوری نگاه نکرده بودم ...

دخترک خندان

هههههههههههههههه....سلام آقا فرشاد...خیلی باحال بود[قهقهه] موفق باشی[چشمک] بای

ز.رسولی

یه طرفه به قاضی رفته بود ها!!!