...

می میرد در من سراب.

در جام جام این شراب.

هر دو تلخ اند.

مرگ سراب و

جرعه های شراب.

 

 

اما زندگی تلخ تر است.....

/ 1 نظر / 9 بازدید
باران

زندگی و تلخی ؟؟! نه همیشه ...