...

آره

نه

آره

نه

آره

نه

.

.

.

این کلاف سردرگم را از هم بدر. تو فرزند گره های کوری.

کوری؟

تا به حال ندیده ای؟

دیده ام

دیده ام

دیده ام..

 

ن__________________________ه 

/ 4 نظر / 55 بازدید
سوسا تم

باهزینه ی اندک برای وبلاگتان قالب اختصاصی متناسب با سلیقه ی خود داشته باشید جهت سفارش قالب به آدرس زیر مراجعه کنید http://susatheme.ir

فریبا

مدام می گویم نه! مدام می گوید بله! مدام می گویم بله! مدام می گوید نه! و هیچ کدام هم سکوت نمی کنیم! حکایت این روزهای من !

آدم موفق

...خواستم بهت یادآوری کنم "تو نسبت به دیگران موفق تری"...

مبینا

این کلاف سر در گم جز با مرگ دریده نخواهد شد. نه ؟ آری .