شهاب

صدایم کن " شهاب " !

شاید تاریکی این شب را بدرم....

/ 2 نظر / 17 بازدید
غير از مغضوب عليهم

اگر شهاب نشد به شراب رجوع كنيد اگر نشد به آرمان‌هاي امام راحل

فریبا

شهاب! از آسمان تاریک من هم عبور کن... به یک باره ظاهر شو... تا مثل همان زمان بچگی آرزویی کنم و بر آورده شود....