...

خوش به حال

                دلقک.

                           مترسک

                                           سکته

                                                          کرد.

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
نانی آزاد

[متفکر]

باران

کاش سکته اش ، مرگ داشته باشد ...

فریبا

واقعا خوش به حال دلقک!!! با سکته مترسک لبخندش معنای حقیقی پیدا می کند و آن اشک هایی که همیشه بر صورتش نقاشی می کند محو می شود...