خلاقیت

یک کاسه آجیل می گذاری رو تخت

چراغ اتاق رو خاموش می کنی

وی سی دی رو روشن می کنی

دو ساعت فیلم می بینی و آجیل می خوری و پوست هاش رو می ریزی رو ملحفه

 

فیلم تموم میشه

وی سی دی رو خاموش می کنی

چراغ رو روشن می کنی

فکر می کنی این همه پوست رو چه جوری ببری بریزی تو سطل آشغال.

(کیفوری از فیلم)

کم تامل می کنی

می ری یه چایی می ریزی

می یای تو همون اتاق

چراغ روشن هست.

چایی رو می خوری

پوست ها رو می ریزی توی لیوان و ....

 

بله دیگه . ما اینیم!

/ 1 نظر / 16 بازدید
بامداد آبان

نکته دان عشق علیرضا عصار رو گوش کن ! بی خیال ! این هم بخشی از زندگی بود و تجربه ای برای امروز و فردا!