سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

بعد از بعدتر ....

و ما کم شمار بودیم و شمارگان کم شمارمان رهپوی بزرگان راه .

جنابان مجنون و حلاج.

که مجنون و حلاج، هم سیاق، ساق عقل را به داس جنون قطع کرده و در  شط از خود رها شدن، زورق آزادگی را به لامکان بی نشان راندند.

مجنون آواره شد و حلاج بر سر دار گشت و ما کم شماران هر یک به سویی سرگردان.

 

که سرگردان سرگشته بهتر از گمگشته گمراه !

که سرگردانی سعادت می خواهد و سرگشتگی لیاقت ، حال آن که گمگشتی را غفلت سبب است و گمراهی را حماقت

 

و ما سرگردانان سرگشته دلگرم از جریان گرم جنون در یاخته یاخته هستی که از اسلاف مان چون تحفه با ارزش به ما رسیده بود ،  در جستجوی راه ،حریصانه از  سبوی غفلت شیرین و دانسته پیمانه زدیم و دست در دست سرنوشت نهادیم....

 

و این ماجرا همچنان ادامه دارد .

 

و ما سکوت کردیم....

 

پ.ن.١. دوست عزیز مطمئن باشید این سایت، مطالب آن و مدیریتش بحمدالله تا کنون از گزند سیاست به دور بوده اند و از این پس هم به دور خواهند بود.

پ.ن.٢. مجبور شدم این نوشته فاخر را به این دو پی نوشت بی مقدار بیالایم  

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٥
    پيام هاي ديگران ()