سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

آری برادر2

آری برادر

 

سکوت می کنم ، پس هستم.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٧
    پيام هاي ديگران ()