سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

صد عجب که زندگی سرد است

                      با این همه داغ

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()