سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

سیب و پسرک

سیب با اندوه فراوان از پسرک پرسید :

چرا برایم چشم و ابرو و بینی و دهان کشیدی،

مگر از آدمها چه دیدی؟

+ فرشاد موتمنی ; ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٦
    پيام هاي ديگران ()