سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

این فیلم در جامعه ما چقدر مصداق دارد :

 

"لعنتی های بی آبرو"

 

البته فقط عنوانش!

 

پ.ن. لطفا به کسی بر نخورد.

+ فرشاد موتمنی ; ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
    پيام هاي ديگران ()