سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

دیر زمانی است یلدا به صبح رسیده است....  

 

فقط،

ما نام خورشید را از یاد برده ایم.

+ فرشاد موتمنی ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()