سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

بخشی از کتاب اصول موفقیت در تحقق رویاها- ترجمه فرشاد موتمنی

تخیل در به حافظه سپردن چیزهایی که در حالت عادی قادر نیستید به یاد بسپارید، نقش موثری را بازی می کند. مثال ساده زیر را بخوانید:

 

یک توپ قرمز وجود دارد. سمت چپ توپ قرمز، یک توپ سبز و سمت راست توپ قرمز ، یک توپ آبی است. کنار توپ آبی، توپ زرد و کنار توپ سبز ، یک توپ سفید قرار دارد. سمت چپ توپ سفید، یک توپ سیاه و سمت راست توپ زرد، یک توپ نارنجی قرار دارد.

 

احتمالا بدون استفاده از قدرت تخیل نمی توانید جای توپ ها را به خاطر بسپارید. حال دوباره با استفاده از قدرت تخیل مثال را بخوانید. کافی است در تخیل خود مجسم کنید کنار یک میز بیلیارد ایستاده اید. دوباره متن را بخوانید، اما این بار تجسم نمایید توپ ها روی میز بیلیارد هستند.

 

یک توپ قرمز وجود دارد. سمت چپ توپ قرمز، یک توپ سبز و سمت راست توپ قرمز ، یک توپ آبی است. کنار توپ آبی، توپ زرد و کنار توپ سبز ، یک توپ سفید قرار دارد. سمت چپ توپ سفید، یک توپ سیاه و سمت راست توپ زرد، یک توپ نارنجی قرار دارد.

 

بسیار خوب، حال چشمان تان را ببندید و تصویر توپ های بیلیارد را روی میز به خاطر آورید. احتمالا می توانید بدون خواندن مجدد تمرین بالا، محل قرار گرفتن توپ ها را به یاد آورید.

+ فرشاد موتمنی ; ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱۸
    پيام هاي ديگران ()