سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

یادگاری

غروب فرا می رسد

دو گردو،

یک هویج

و یک شال گردن قرمز از تو به جا مانده است

به یادگار

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/٢٦
    پيام هاي ديگران ()