سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

می رسند؟

ذهنم را دوباره آسفالت کردم.

خط های سفید افکار پیاده کشیدم.

به امید اینکه افکار از این پس سالم به مقصدشان برسند.

می رسند؟

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۱٠
    پيام هاي ديگران ()