سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

کبریت

داشتم فکر می کردم اگر آخرین کبریت دنیا دست من بود چه کار می کردم؟شما چه می کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ 

+ فرشاد موتمنی ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٤
    پيام هاي ديگران ()