سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

تحقق رویاها

کتاب جدیدم با عنوان

 

اصول موفقیت در تحقق رویاها

چگونه با رویاهای مان ، به زندگی وفور نعمت و رونق بخشیم

 

نوشته : توماس هرولد

 

 

به زودی توسط انتشارات سخن گستر منتشر می شود. برای نحوه تهیه پیام بگذارید.

 

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٤
    پيام هاي ديگران ()