سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

پزشک

پزشک نمی دانست شما دکتر هستید،

و گرنه معترف بود که دردهای جامعه مهلک ترند.

+ فرشاد موتمنی ; ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/٢٢
    پيام هاي ديگران ()