سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

هست

هست یکی و نه هست هستش به هست دیگران

دیگران را هست هست لیکن به هست آن یکی

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٢٩
    پيام هاي ديگران ()