سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

بود....

بود یکی و نبود بودش به بود دیگران

دیگران را بود بود لیکن به بود آن یکی

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٢٧
    پيام هاي ديگران ()