سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

هرگز

تو مانند منی

و من مانند تو.

 

اما هرگز به هم نمی رسیم

مانند مثبت ها

مانند منفی ها

+ فرشاد موتمنی ; ٧:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٢/۱٥
    پيام هاي ديگران ()