سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

وضعیت موجود

ترجمه کتاب رئیس جدید رو دادم ناشر

دارم زندگی نامه ونسان ونگوک رو می خونم.

منتظم دو تا کتابم بیاد بیرون

همه چیز مثل همیشه است.

تا حالا بوی عود صندل را استشمام کردین؟ واسه هماهنگی جسم و روح عالیه.

+ فرشاد موتمنی ; ٧:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٢/٥
    پيام هاي ديگران ()