سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

یادداشت

جمله آخر رمان "عشق و مرگ" اسماعیل فصیح خیلی لذتبخش بود :

 

هر که را قسمتی است. از عشق و مرگ .

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٤
    پيام هاي ديگران ()