سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

توضیحات بیشتر

دوستان سلام

لطفا متن زیر را با دقت مطالعه فرمایید . کامنت هایی که در مورد تحلیل رویا دریافت کردم من را وادار کرد متن زیر را تدوین نمایم. مسئله کمی دشوار است ، اما به عنوان یک فرضیه نو در جهان بسیار شگفت انگیز می باشد :

دقت کنید :

فیزیک نیوتن نور را دارای یک ماهیت مادی می دانست . اما برخی از افرادی که پس از نیوتن آمدند معتقد بودند که نور دارای ماهیت موجی است. آزمایش صفحه نقره بر این عقیده صحه گذاشت و بدین ترتیب اصل دوگانگی موج-ذره شکل گرفت. این اصل می گوید

الکترون موج نیست. ذره هم نیست. هم موج است و هم ذره.

به عبارت دیگر تا زمانی که به آن می نگریم ذره است و به محض اینکه از آن چشم برمی گیریم ذره میشود.

فیزیک امروز معتقد است که عالم را نمی توان موج یا ذره دانست. عالم از چیزی به نام کوانتا تشکیل شده است. اگر بخواهم از جزئیات فاکتور بگیرم یعنی عالم به این سفت و سختی که ما فکر می کنیم نیست.

یعنی

مرگ معنایی ندارد.

ذره نابود می شود. اما این نابودی به معنی فنا نیست. هر ذره ای که نابود می شود صرفا از یک سطح نظم به سطح عمیق تری از نظم منتقل می شود  که ما از آن غافل هستیم. و چون ما از آن غافلیم نمی شود وجود آن نظم را منکر شد و برچسب فنا به آن داد.    

این بحث سنگین است و در آن پای علم، فلسفه، روان شناسی، و عرفان به میان می آید. اما دید ما را نسبت به زندگی و کائنات تغییر می دهد. و پیش زمینه آشنایی با جهان هولوگرام است.

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٥
    پيام هاي ديگران ()