سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

ممنون 2

ممنون به خاطر نامه

                        آدرسم رو فراموش کرده بودم!

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
    پيام هاي ديگران ()