سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

باور کن

·         Only those who are invisible can do the impossible

فقط آنهایی که نادیدنی هستند ، می توانند ناشدنی ها را انجام دهند

+ فرشاد موتمنی ; ٩:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢۳
    پيام هاي ديگران ()