سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

روز سوم

عیار ١۴ را دنباله کار قبلی  پرویز شهبازی دیدم. همان دغدغه ها همان پلان ها و البته بافرم و قالبی پخته تر.          ٧امتیاز

شبانه روز میخکوبم کرد. همه چیز خوب جلو رفت تا ده دقیقه آخر فیلم. کاش سوژه فیلم هم مانند فرمش تکراری نبود.      ٩ امتیاز.

 

امروز چشم انتظار صداها و صندلی خالی ام.  سینما آفریقا

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
    پيام هاي ديگران ()