سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

نمکی

نمکی !

به چند می فروشی وصله های شلوارت را

یکجا؟

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
    پيام هاي ديگران ()