سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

نحس

کمی تامل !

داریم به نسل نحس نزدیک می شویم !

شماره شناسنامه قریب به اتفاق مان با 13 آغاز می شود....

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
    پيام هاي ديگران ()