سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

تب دار و بی قرار

در ساعت یک قرار بی بوسه

در ساعت یک قرار بی آغوش

چه توهم بزرگی بود

سال های دور

که فکر می کردم عاشق شده ام!

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱۳
    پيام هاي ديگران ()