سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

تهوع 2

کم کم دارم باور می کنم که هرگز نمی توان چیزی را اثبات کرد (تهوع،ص82)

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
    پيام هاي ديگران ()