سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

حرف اول

سلام. لطفا یک دقیقه سکوت کنید. می خواهم صدای تان پشت سد لبها جمع گردد، مگر سیلی شود ویرانگر. چه چیز را باید ویران کرد؟ هیچ را. هیچ را چون ویران کنی، همه چیز می ماند. این است آنچه نبرد شر و خیر را در لایه های اساطیری تاریخ رقم می زند : همه یا هیچ !

و سکوت مقدس است. خداوند خدا که در ذات اقدسش تردید نشاید ، همه چیز را در سکوت نظاره می کند. پس سکوت جزئی از او است. ساری در جویندگان راهش و سالکان سلکش.

امشب چند لحظه سکوت کن! به یاد تمامی آنچه از دست رفت. و بدین سان بر فناپذیر بودن از دست رفته ها حرمت گذار.

به تو که میهمان خوان سکوتم شدی ، خوش آمد می گویم. برایم پیغام بگذار. لازم نیست زبان مان مشترک باشد یا پیش انگاره هایی در مورد یکدیگر داشته باشیم. کافی است اهلش باشی. هر از گاهی میهمان خوانش شوی و با او و برای او حرف هایت را جزء نان های بیات به صدایی سپاری که در فضای بیرون در گذر است.

 

سکوت ، مقدس است، باور کن!   

+ فرشاد موتمنی ; ٧:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٢
    پيام هاي ديگران ()