سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

آره

نه

آره

نه

آره

نه

.

.

.

این کلاف سردرگم را از هم بدر. تو فرزند گره های کوری.

کوری؟

تا به حال ندیده ای؟

دیده ام

دیده ام

دیده ام..

 

ن__________________________ه 

+ فرشاد موتمنی ; ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٥/٧
    پيام هاي ديگران ()