سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

جوجه اردک زشت

جوجه اردک زشت

برایم بگو تو را زشت بودن, متفاوت کرد یا متفاوت بودن, زشت.

+ فرشاد موتمنی ; ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۸
    پيام هاي ديگران ()