سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

چند پاسخ

تبر :

اگه یک کم با ادبیات و صنایع ادبی آشنا بودی مطمئنم منظورم رو می فهمیدی....

اگه متن رو کامل خونده بودی مطمئنا می فهمیدی منظورم تاکید روی قسمت اول هست .

اگه دل و جرات داشتی حتما با نام واقعی کامنت می گذاشتی.

اگه ....

ولش کن من که می دونم خودم منظورم چی بوده.

 

نان :

اتفاقا بیشتر وقتم توی طبیعت می گذره و خیلی عالیه .

کاش با نام واقعی کامنت می گذاشتی .

 

بامداد عزیز

سال نو مبارک. منظورم از این پست هم زدن گذشته نبود. گذشته واسه من تموم شده. فقط حس کردم باید پرونده سال 90 رو ببندم. همین

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٠
    پيام هاي ديگران ()