سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

....

آنقدر سکوت می کنم تا

" حرف ربط "

بیابم!

+ فرشاد موتمنی ; ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
    پيام هاي ديگران ()