سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

مادام رفیقه

سرده. خیلی سرده..

دستات رو بیار بالا. جلوی دهنت. بگو ها.... ها...

ه... ه.... ... سرده. یخ

بکن تو جیبت.

جیب نداره شلوار.

کبریت داری؟

سیگاری نیستم. .

اعتباد؟

به سکوت.  

عادت

ندارم. هیچ رقم. هر روز صبح شروع می کنم صاحب مرده رو بی دیفالت .

خیلی خوب.

پاییز خوبی ها رو برد با خودش. خانمه...

صدام کن رفیقه...

هه... فقیره... رفیقه. ... رفیقه فقیره. یعنی زنی که دوست یک فقیره. یعنی زنی که یک فقیره رو دوست داره.

یا شاید یعنی زنی که فامیلش رفیقه است.

مادام رفیقه.... سرده مادام رفیقه.

آتیش.

مطلقا. راستی یه سئوال مادام رفیقه.

هوم

همه می میرند؟

همه ... می میرند.

این که خیلی خوبه مادام.

منظورت چیه؟

ما دنیا میوم... بزرگ میشیم. زندگی می کنیم. واسه این که بمیریم.

مثل سیگار...  

چه ربطی داشت.

عادت داری؟

گفتم که هیچ رقم.

سیگار. سیگار... خب سیگار تولید میشه... بسته بندی میشه... آتیش زده میشه... که خاکستر بشه...

فنا... مادام رفیقه... فنا.

ف ندک  ن داری   اقا  

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
    پيام هاي ديگران ()