سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

آخرین کتاب منتشره من ....

+ فرشاد موتمنی ; ٥:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱۳
    پيام هاي ديگران ()