سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

قطعه ناجور

قطعه ناجور پازل تان من بودم.

پس یا بی من کامل می شوید

که یعنی من اضافی ام.

و یا بی من ناقص می مانید

که مشکل شماست!

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٢
    پيام هاي ديگران ()