سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

ژانگراس و اندروفین

به ژانگراس :

دیروز و امروز بعد از ظهر اندروفین به میزان کافی ترشح شد .

دیروز با خاک

امروز با آب

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢٦
    پيام هاي ديگران ()