سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

حرف ها ماسیده در دهان .

طعم گس هذیان شان در بن دندان رخنه کرده و

در تطابق خاطرات متروک

ناکام.

 

ماندن

بار سنگینی است بر دوش.

خوانندش " موهبت "

هر چند باورش دشوار و اثباتش سخت تر.

 

دو راهی من

سه راه دارد!

و من در جستجوی ضلع چهارم این مثلث

تمام شهر را روانه بیابان شدم.

 

حرفی نمانده

الا سکوت ...

مقدس و نامقدس بودنش با شما ....

+ فرشاد موتمنی ; ٧:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۳
    پيام هاي ديگران ()