سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

می میرد در من سراب.

در جام جام این شراب.

هر دو تلخ اند.

مرگ سراب و

جرعه های شراب.

 

 

اما زندگی تلخ تر است.....

+ فرشاد موتمنی ; ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۳۱
    پيام هاي ديگران ()