سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

پایان

پایان ترجمه نفس گیر و در عین حال لذت بخش و ارضا کننده

مجموعه اشعار عرفانی .

+ فرشاد موتمنی ; ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٧
    پيام هاي ديگران ()