سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

بارالها

بار الها !

 

توان آنم ده

که کاری به کسی نداشته باشم .

+ فرشاد موتمنی ; ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٦
    پيام هاي ديگران ()