سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

پایان

ترجمه و ویراش نمایش " فرشتگان خطرناک " نوشته اسکات سیکلز را به پایان رساندم.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()