سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

....

مجنونم و دلزده از لیلی ها

خیلی دلم گرفته از خیلی ها

.

.

.

.

 

اگر چه هیچکس نیومد

سری به تنهاییت نزد

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

اما تو کوه درد باش

طاقت بیار و مرد باش

+ فرشاد موتمنی ; ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
    پيام هاي ديگران ()