سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

مات

پات ما در کیش عشقت مات شد

کات خوردیم و نما هیهات شد

+ فرشاد موتمنی ; ٧:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
    پيام هاي ديگران ()